Для тих, хто використовує тему судового переслідування мене в Грузії, корисно буде знати, що після того, як я закінчив два своїх президентських терміни та прийняв пропозицію викладати в Сполучених Штатах, грузинський уряд, очолюваний найбільшим приватним акціонером Газпрому Іванішвілі, найняв десять відставних прокурорів з США, Англії та Ізраїлю, щоб шукати сліди моєї корупції по всьому світу.

Для тих, хто використовує тему судового переслідування мене в Грузії, корисно буде знати, що після того, як я закінчив два своїх президентських терміни та прийняв пропозицію викладати в Сполучених Штатах, грузинський уряд, очолюваний найбільшим приватним акціонером Газпрому Іванішвілі, найняв десять відставних прокурорів з США, Англії та Ізраїлю, щоб шукати сліди моєї корупції по всьому світу.

Після року безуспішних пошуків вони змушені були визнати, що конкретних корупційних порушень не існує в природі. Тоді грузинська прокуратура вирішила оголосити усі офіційно задокументовані витрати президентської адміністрації - «неправомірними витратами». Це звинувачення, наприклад, включало 28 євро на банне обслуговування президента Ющенка, який перебував в Грузії з офіційним візитом.
Вчора, після дворічної перерви, в Грузії провели судове засідання з приводу 7 піджаків, куплених для офіційних заходів. Фото цих піджаків, які зберігаються в моїй президентській бібліотеці, додається.

Для тех, кто использует тему судебного преследования меня в Грузии, полезно будет знать, что после того, как я закончил два своих президентских срока и принял предложение преподавать в Соединенных Штатах, грузинское правительство, возглавляемое крупнейшим частным акционером Газпрома Иванишвили, наняло десять отставных прокуроров из США, Англии и Израиля, чтобы искать следы моей коррупции по всему миру.
После года безуспешных поисков они вынуждены были признать, что конкретных коррупционных нарушений не существует в природе. Тогда грузинская прокуратура решила объявить все официально задокументированные расходы президентской администрации - «неправомерными расходами». Это обвинение, например, включало 28 евро на банное обслуживание президента Ющенко, пребывающего в Грузии с официальным визитом.
Вчера, после двухлетнего перерыва, в Грузии провели судебное заседание по поводу 7 пиджаков, купленных для официальных мероприятий. Фото этих пиджаков, которые хранятся в моей президентской библиотеке, прилагается.